Italienska fraser

Italienska fraser – vill du lära dig italienska? Här går vi igenom dem vanligaste fraserna som du har nytta av vid resa till Rom, Italien.

Här är några italienska fraser

Hej! Ciao!
God dag! Buongiorno!
God kväll ! Buona sera!
Hej till tjejer! Ciao bella!
Hej till killar! Ciao bello!
Jag heter Erik. Mi chiamo Erik.
Vad heter du? Come ti chiami?
Vad heter Ni? Come si chiama?
Jag är svensk. Sono svedese.
Jag gillar italienska. Mi piace italiano.

Lär dig italienska

Lär dig italienska